[ warszawa - centrum ]
Warszawa - Centrum
 
 
SOPHARM Sp. z o.o.
ul. Pańska 9, 05-110 Jabłonna,
tel. + 48 22 782 54 43
sopharm@sopharm.plDyrektor Generalny
mgr inż.
Małgorzata Chmielewska
Współpracownicy

Vacat
Kierownik Działu Szkoleń

Biuro współpracujące
Kancelaria Prawna GLOOR RUGGLI

CH-8002 Zürich
Gotthardstrasse 56
Tel. +41-43-344 40 00
Fax +41-43-344 40 01

CH-8642 Rapperswil
Webergasse 10
Tel. +41-55-210 70 00
Fax +41-55-210 44 68

mail@grplegal.ch